KONSULTACJE PRACOWNIKÓW STUDIUM DOSTĘPNE SĄ W USOS-ie

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą pozycją Wydawnictwa UŁ do nauki języka angielskiego przygotowaną przez Studium Języków Obcych UŁ we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. „Environmental Issues” - autorstwa Pani Doroty Dziuby  wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistyczne teksty do nauki języka angielskiego dla studentów wyższych uczelni.      POLECAMY !    (Szczegóły na w zakładce - PROGRAMY NAUCZANIA)

  
 

Nr naszego  konta bankowego do wpłat należności
za  kursy pozaprogramowe z języków obcych
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego 
 

nr 30 1240 3028 1111 0010 1143 6060  

należy dopisać za  jaki kurs  jest to wpłata oraz  imię i nazwisko słuchacza,
a  następnie  niezwłocznie przesłać na  e-mail : teresat@uni.lodz.pl 
lub dostarczyć do Studium kopie dowodu wpłaty

  

 

 U W A G A !!!  -  K U R S Y   P O Z A P R O G R A M O W E       

D O K S Z T A Ł C A J Ą C E

 

Jak co roku placówka, nasza zorganizuje pozaprogramowe odpłatne kursy dokształcajace języków obcych na poziomie podstawym, średniozaawansowym oraz specjalistyczne w zakresie  terminologii ekonomicznej, biznesowej i prawniczej.  Na życzenie studentów skłonni jesteśmy zorganizować każdy inny kurs.

Zapisy w Studium  tel. 42 635 52 72 42 665 51 14 lub e-mail: teresat@uni.lodz.pl
Osoby zainteresowane  kursem powinny pobrać formularz zgłoszeniowy (doc) lub  formularz zgłoszeniowy (pdf) 
i po wypełnieniu przesłać go  na powyższy e-mail

 

Koszt kursu od 250 zł do 750 zł semestralnie- w zależności od  ilości godzin zajęć  tygodniowo (od 2 do 6 godzin lekcyjnych)

" Im więcej znasz języków, tym bardziej jesteś człowiekiem " hasło Komisji Europejskiej więc i Ty pomyśl o dobrej znajomości języka obcego.

 

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2013/2014 organizować będzie pozaprogramowe kursy językowe dla studentów UŁ z języków :  

 • Angielskiego na poziomie zaawansowanym przygotowujące do certyfikatu BEC Vantage i BEC Higher po 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Kurs jest szczególnie  polecany studentom Wydziałów Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Zarządzania. Studium jest Zamkniętym Ośrodkiem Egzaminacyjnym - Centre No: PL005

 • Angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym B1 przygotowujące do certyfikatu BEC Preliminary – po 4 godziny lekcyjne  tygodniowo. Studium jest Zamkniętym Ośrodkiem Egzaminacyjnym - Centre No: PL005

 • Angielskiego na poziomie początkowym A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego 2 godziny tygodniowo

 • Kurs języka angielskiego  - po 6  godzin lekcyjnych  tygodniowo - przygotowujący do egzaminu Test of Legal English Skills/ TOLES Foundation/ przeprowadzanego przez lektorów SJO UŁ pod auspicjami British Council – kurs adresowany jest do studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz  do środowisk prawniczych w naszym mieście takich jak Rada Adwokacka, Rada Radców Prawnych, Prokuratura, Notariusze.  Studium jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym TOLES

 • Niemieckiego na poziomie  A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego

 • Francuskiego na poziomie  A1 lub  wyższym  w zakresie języka ogólnego  

 • Włoskiego na poziomie  A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego

 • Hiszpańskiego na poziomie  A1 lub wyższym w zakresie języka ogólnego

 • Rosyjskiego na poziomie zaawansowanym przygotowujący do międzynarodowego  certyfikatu „ Biznes Kontakt"

 • Portugalskiego na  poziomie  A1 lub wyższym w zakresie języka ogólnego

 • Chińskiego na poziomie początkowym i zaawansowanym zakresie języka ogólnego -  jedyny kurs  nieodpłatny dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego 

 • oraz inne kursy na zamówienie w zakresie języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, chińskiego oraz łaciny.

Gwarantujemy :

 • wysoko wykwalifikowanych specjalistów naszej placówki prowadzących zajęcia
 • materiały kserograficzne gratis
 • niskie ceny
 • możliwość opłat ratalnych w  przypadku kursów 3,4 lub 6 godzinnych
 • bezpłatne  egzaminy próbne
 • pretestingi
 • dogodne terminy zajęć ustalane wspólnie  ze słuchaczami
 • po zakończeniu kursu, na życzenie, wystawiamy zaświadczenia  o jego ukończeniu
 • zdawalność egzaminów wśród słuchaczy, którzy przystąpili do międzynarodowych egzaminów  na  certyfikaty językowe  wynosi powyżej 99%

 

 

                              UWAGA     DOKTORANCI                       

Doktoranci zainteresowani nauką języka  angielskiego  w roku akademickim 2013/2014 proszeni są  o kontakt  z mgr Magdą Dworakowską email -  mdworakowska@poczta.onet.pl


 

  UWAGA   UWAGA   UWAGA   UWAGA    

Terminy zajęć  z języków  obcych prowadzonych w  ramach  kursów  dokształcających  w semestrze letnim   2013/2014:

 

1 Kurs dokształcający   języka niemieckiego poziom A1 gr. początkowa zajęcia  od 27 lutego 2014 r.  czwartek   godz.  18.00-19.30 sala 1.14  ul. Pomorska 161 gmach Liceum UŁ- prowadząca   mgr  Joanna Koj

 

2. Kurs dokształcający   języka niemieckiego poziom B1/B2 zajęcia  od 25 lutego 2014r. wtorek godz.  18.30 - 20.00  sala 1.14  ul. Pomorska 161 - prowadząca   mgr  Joanna Koj 

 

3. Kurs dokształcający   języka hiszpańskiego  grupa  początkowa  zajęcia   od 17.10.2013 r.  w czwartki   godz.  17.30 - 18.45 sala  313  III piętro ul. Pomorska 161 (wejście  od tyłu budynku) - prowadząca  mgr Ewa Palmąka

 

4. Kurs dokształcający   języka hiszpańskiego  grupa  po I roku nauczania   zajęcia  w  czwartki   godz.  19.00 - 20.30 sala  313  III piętro ul. Pomorska 161 (wejście  od tyłu budynku) - prowadząca  mgr Ewa Palmąka

 

 5. Kurs  dokształcajacy z  języka angielskiego TOLES - terminologia  prawnicza -    wtorki o godz. 15.30  ( 3  godziny lekcyjne) w  sali  0.04 ul. Kopcinskiego 8/12   Wydział Prawa oraz  w czwartki o godz. 16.00  ( 3  godziny lekcyjne)   też w sali 0.04.  Zajęcia prowadzi   mgr Ewa Kołakowska

 

6. Kurs dokształcający   języka angielskiego ogólnego

- angielski ogólny poziom A1/A2 zajęcia prowadzone będą od 3.03.br. w poniedziałki 17.00-18.30 ul. Pomorska 161 sala  1.12 I piętro ( wejście od tyłu budynku). Zajęcia prowadzi mgr Maria Szczepanik

 

- angielski ogólny poziom A2/B1 zajęcia prowadzone  będą od 26.02.14.br. w  środy 17.00-18.30 ul. POW 3/5  sala D202 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.  Zajęcia  prowadzi   mgr Jolanta Miśkiewicz

 

- angielski ogólny poziom B1 plus pozostali studenci zajęcia prowadzone  będą od 12.02.14  środy 18.30-20.00 ul. POW 3/5  sala D202 -  prowadząca mgr Jolanta Miśkiewicz

 

7. Kurs dokształcający   języka angielskiego BEC  Vantage  ekonomiczny
Zajęcia  od 24.10.2013 r.  w czwartki i wtorki    18.30 po  3 godziny lekcyjne   sala 1.19 I piętro ul. Pomorska 161(wejście  od tyłu budynku)  - prowadzący mgr Marcin Gajdowicz 

 

8. Kurs dokształcający   języka francuskiego grupa początkowa A1
Zajęcia   w poniedziałki   15.00 -16.30  sala 1.13 I piętro ul. Pomorska 161(wejście  od tyłu budynku)  - prowadząca mgr  Elżbieta Kolańska grupa  zawieszona z  uwagi na  małą ilość studentów

 

9. Kurs dokształcający   języka francuskiego grupa A2/B1  czwartek w  godz. 16.15-17.45  w sali 1.13 ul. Pomorska 161 I piętro   - prowadząca mgr  Elżbieta Kolańska  grupa  zawieszona z  uwagi na  małą ilość studentów

 

10. Kurs dokształcający   języka włoskiego  grupa  początkowa A1   wtorki   16.45 -18.15  sala 1.13 I piętro ul. Pomorska 161 (wejście  od tyłu budynku)  - prowadząca mgr  Elżbieta Kolańska  grupa  zawieszona z  uwagi na  małą ilość studentów

 

11. Kurs dokształcający   języka włoskiego  grupa  A2/B1  wtorki   18.30 -20.00  sala 1.13 I piętro ul. Pomorska 161(wejście  od tyłu budynku)  - prowadząca mgr  Elżbieta Kolańska grupa  zawieszona z  uwagi na  małą ilość studentów

 

Uwaga - wszyscy chętni, którzy chcą kontynuować naukę języków  francuskiego i włoskiego proszę o kontakt emailowy teresat@uni.lodz.pl

 

12. Kurs dokształcający   języka rosyjskiego Biznes  Kontakt ekonomiczny język specjalistyczny  od 17.02.12014  w poniedziałki 17.00-19.15 i czwartki  w godz. 16.30-18.45 .Wólczańska 90  - prowadzący mgr  Tadeusz Dąbrowski  


Uczestnikom grup pozaprogramowych, którzy dołączą do grupy po upływie jednego  miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć odliczona będzie bonifikata stanowiąca różnicę między ceną kursu a kosztem zajęć, na które kursant nie uczęszczał do dnia dołączenia do grupy.

                         

                          

Terminy spotkań lektoratów  obowiązkowych w semestrze letnim  rok ak. 2013/2014

 

1. Zebranie  organizacyjne grupy międzywydziałowej z języka  rosyjskiego poziom A2/B1 ( grupa w  ramach lektoratu obowiązkowego )odbędzie  się w

   poniedziałek 24.02.2014 r. o godz. 16.00 ul. Pomorska 161 III piętro. lektor  prowadzący mgr |Anna Iwaniec

 

2. Zebranie  organizacyjne grupy międzywydziałowej z języka  niemieckiego ( grupa w  ramach lektoratu obowiązkowego )odbędzie  się w

   piątek  21.02.2014 r. o godz. 18.30  sala 102 na Wydziale  Zarządzania ul. Matejki 22. Lektor  prowadzący mgr Lidia Chiżyńska

 

3. Nowa grupa międzywydziałowa języka francuskiego( grupa w  ramach lektoratu obowiazkowego) na poziomie B1-B2
 
  zajęcia grupy międzywydziałowej języka francuskiego( poziom B2). będą odbywać się w środy w godzinach 17.30-20.30 w      budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki w sali nr 205.

 

 Terminy zajęć z jezyka  chińskiego w  semestrze  letnim roku akademickim 2013/2014

1. gr. poczatkowa  nr  1 wtorek 15.00-16.30 sala D309 ul. POW 3/5  Wydział  Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

2. gr. poczatkowa  nr  2 wtorek 16.45-18.20 sala D307 ul. POW 3/5  Wydział  Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

3. gr. średniozaawansowana w  poniedziałki 16.45-18.20 T-3 ul. Rewolucji 1905 r. 41 Wydział Ekonomiczno-Socjlogiczny