KONSULTACJE PRACOWNIKÓW STUDIUM DOSTĘPNE SĄ NA SAMYM DOLE STRONY !!!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą pozycją Wydawnictwa UŁ do nauki języka angielskiego przygotowaną przez Studium Języków Obcych UŁ we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. „Environmental Issues” - autorstwa Pani Doroty Dziuby  wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistyczne teksty do nauki języka angielskiego dla studentów wyższych uczelni.      POLECAMY !    (Szczegóły na w zakładce - PROGRAMY NAUCZANIA)

  
 

Nr naszego  konta bankowego do wpłat należności
za  kursy pozaprogramowe z języków obcych
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego 
 

nr 30 1240 3028 1111 0010 1143 6060  

należy dopisać za  jaki kurs  jest to wpłata oraz  imię i nazwisko słuchacza,
a  następnie  niezwłocznie przesłać na  e-mail : dorota@uni.lodz.pl 
lub dostarczyć do Studium kopie dowodu wpłaty

  

 

 U W A G A !!!  -  K U R S Y   P O Z A P R O G R A M O W E       

D O K S Z T A Ł C A J Ą C E

 

Jak co roku placówka, nasza zorganizuje pozaprogramowe odpłatne kursy dokształcajace języków obcych na poziomie podstawym, średniozaawansowym oraz specjalistyczne w zakresie  terminologii ekonomicznej, biznesowej i prawniczej.  Na życzenie studentów skłonni jesteśmy zorganizować każdy inny kurs.

Zapisy w Studium  tel. 42 635 52 72 42 665 51 14 lub e-mail: dorota@uni.lodz.pl
Osoby zainteresowane  kursem powinny pobrać formularz zgłoszeniowy (doc) lub  formularz zgłoszeniowy (pdf) 
i po wypełnieniu przesłać go  na powyższy e-mail

 

Koszt kursu w zależności od  ilości godzin zajęć  tygodniowo (od 2 do 6 godzin lekcyjnych)

" Im więcej znasz języków, tym bardziej jesteś człowiekiem " hasło Komisji Europejskiej więc i Ty pomyśl o dobrej znajomości języka obcego.

 

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2013/2014 organizować będzie pozaprogramowe kursy językowe dla studentów UŁ z języków :  

 • Angielskiego na poziomie zaawansowanym przygotowujące do certyfikatu BEC Vantage i BEC Higher po 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Kurs jest szczególnie  polecany studentom Wydziałów Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Zarządzania. Studium jest Zamkniętym Ośrodkiem Egzaminacyjnym - Centre No: PL005

 • Angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym B1 przygotowujące do certyfikatu BEC Preliminary – po 4 godziny lekcyjne  tygodniowo. Studium jest Zamkniętym Ośrodkiem Egzaminacyjnym - Centre No: PL005

 • Angielskiego na poziomie początkowym A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego 2 godziny tygodniowo

 • Kurs języka angielskiego  - po 6  godzin lekcyjnych  tygodniowo - przygotowujący do egzaminu Test of Legal English Skills/ TOLES Foundation/ przeprowadzanego przez lektorów SJO UŁ pod auspicjami British Council – kurs adresowany jest do studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz  do środowisk prawniczych w naszym mieście takich jak Rada Adwokacka, Rada Radców Prawnych, Prokuratura, Notariusze.  Studium jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym TOLES

 • Niemieckiego na poziomie  A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego

 • Francuskiego na poziomie  A1 lub  wyższym  w zakresie języka ogólnego  

 • Włoskiego na poziomie  A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego

 • Hiszpańskiego na poziomie  A1 lub wyższym w zakresie języka ogólnego

 • Rosyjskiego na poziomie zaawansowanym przygotowujący do międzynarodowego  certyfikatu „ Biznes Kontakt"

 • Portugalskiego na  poziomie  A1 lub wyższym w zakresie języka ogólnego

 • Chińskiego na poziomie początkowym i zaawansowanym zakresie języka ogólnego -  jedyny kurs  nieodpłatny dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego 

 • oraz inne kursy na zamówienie w zakresie języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, chińskiego oraz łaciny.

Gwarantujemy :

 • wysoko wykwalifikowanych specjalistów naszej placówki prowadzących zajęcia
 • materiały kserograficzne gratis
 • niskie ceny
 • możliwość opłat ratalnych w  przypadku kursów 3,4 lub 6 godzinnych
 • bezpłatne  egzaminy próbne
 • pretestingi
 • dogodne terminy zajęć ustalane wspólnie  ze słuchaczami
 • po zakończeniu kursu, na życzenie, wystawiamy zaświadczenia  o jego ukończeniu
 • zdawalność egzaminów wśród słuchaczy, którzy przystąpili do międzynarodowych egzaminów  na  certyfikaty językowe  wynosi powyżej 99%

 

 

                              UWAGA     DOKTORANCI                       

Doktoranci zainteresowani nauką języka  angielskiego  w roku akademickim 2014/2015 proszeni są  o kontakt  z mgr Magdą Dworakowską email -  mdworakowska@poczta.onet.pl


 

  UWAGA   UWAGA   UWAGA   UWAGA    

Terminy zajęć  z języków  obcych prowadzonych w  ramach  kursów  dokształcających  w semestrze letnim   2013/2014:

 

1 Kurs dokształcający   języka niemieckiego poziom A1 gr. początkowa zajęcia  od 27 lutego 2014 r.  czwartek   godz.  18.00-19.30 sala 1.14  ul. Pomorska 161 gmach Liceum UŁ- prowadząca   mgr  Joanna Koj

 

2. Kurs dokształcający   języka niemieckiego poziom B1/B2 zajęcia  od 25 lutego 2014r. wtorek godz.  18.30 - 20.00  sala 1.14  ul. Pomorska 161 - prowadząca   mgr  Joanna Koj 

 

3. Kurs dokształcający   języka hiszpańskiego  grupa  początkowa  zajęcia   od 17.10.2013 r.  w czwartki   godz.  17.30 - 18.45 sala  313  III piętro ul. Pomorska 161 (wejście  od tyłu budynku) - prowadząca  mgr Ewa Palmąka

 

4. Kurs dokształcający   języka hiszpańskiego  grupa  po I roku nauczania   zajęcia  w  czwartki   godz.  19.00 - 20.30 sala  313  III piętro ul. Pomorska 161 (wejście  od tyłu budynku) - prowadząca  mgr Ewa Palmąka

 

 5. Kurs  dokształcajacy z  języka angielskiego TOLES - terminologia  prawnicza -    wtorki o godz. 15.30  ( 3  godziny lekcyjne) w  sali  0.04 ul. Kopcinskiego 8/12   Wydział Prawa oraz  w czwartki o godz. 16.00  ( 3  godziny lekcyjne)   też w sali 0.04.  Zajęcia prowadzi   mgr Ewa Kołakowska

 

6. Kurs dokształcający   języka angielskiego ogólnego

- angielski ogólny poziom A1/A2 zajęcia prowadzone będą od 3.03.br. w poniedziałki 17.00-18.30 ul. Pomorska 161 sala  1.12 I piętro ( wejście od tyłu budynku). Zajęcia prowadzi mgr Maria Szczepanik

 

- angielski ogólny poziom A2/B1 zajęcia prowadzone  będą od 26.02.14.br. w  środy 17.00-18.30 ul. POW 3/5  sala D202 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.  Zajęcia  prowadzi   mgr Jolanta Miśkiewicz

 

- angielski ogólny poziom B1 plus pozostali studenci zajęcia prowadzone  będą od 12.02.14  środy 18.30-20.00 ul. POW 3/5  sala D202 -  prowadząca mgr Jolanta Miśkiewicz

 

7. Kurs dokształcający   języka angielskiego BEC  Vantage  ekonomiczny
Zajęcia  od 24.10.2013 r.  w czwartki i wtorki    18.30 po  3 godziny lekcyjne   sala 1.19 I piętro ul. Pomorska 161(wejście  od tyłu budynku)  - prowadzący mgr Marcin Gajdowicz 

 

8. Kurs dokształcający   języka francuskiego grupa początkowa A1
Zajęcia   w poniedziałki   15.00 -16.30  sala 1.13 I piętro ul. Pomorska 161(wejście  od tyłu budynku)  - prowadząca mgr  Elżbieta Kolańska grupa  zawieszona z  uwagi na  małą ilość studentów

 

9. Kurs dokształcający   języka francuskiego grupa A2/B1  czwartek w  godz. 16.15-17.45  w sali 1.13 ul. Pomorska 161 I piętro   - prowadząca mgr  Elżbieta Kolańska  grupa  zawieszona z  uwagi na  małą ilość studentów

 

10. Kurs dokształcający   języka włoskiego  grupa  początkowa A1   wtorki   16.45 -18.15  sala 1.13 I piętro ul. Pomorska 161 (wejście  od tyłu budynku)  - prowadząca mgr  Elżbieta Kolańska  grupa  zawieszona z  uwagi na  małą ilość studentów

 

11. Kurs dokształcający   języka włoskiego  grupa  A2/B1  wtorki   18.30 -20.00  sala 1.13 I piętro ul. Pomorska 161(wejście  od tyłu budynku)  - prowadząca mgr  Elżbieta Kolańska grupa  zawieszona z  uwagi na  małą ilość studentów

 

Uwaga - wszyscy chętni, którzy chcą kontynuować naukę języków  francuskiego i włoskiego proszę o kontakt emailowy teresat@uni.lodz.pl

 

12. Kurs dokształcający   języka rosyjskiego Biznes  Kontakt ekonomiczny język specjalistyczny  od 17.02.12014  w poniedziałki 17.00-19.15 i czwartki  w godz. 16.30-18.45 .Wólczańska 90  - prowadzący mgr  Tadeusz Dąbrowski  


Uczestnikom grup pozaprogramowych, którzy dołączą do grupy po upływie jednego  miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć odliczona będzie bonifikata stanowiąca różnicę między ceną kursu a kosztem zajęć, na które kursant nie uczęszczał do dnia dołączenia do grupy.

                         

                          

Terminy spotkań lektoratów  obowiązkowych w semestrze letnim  rok ak. 2013/2014

 

1. Zebranie  organizacyjne grupy międzywydziałowej z języka  rosyjskiego poziom A2/B1 ( grupa w  ramach lektoratu obowiązkowego )odbędzie  się w

   poniedziałek 24.02.2014 r. o godz. 16.00 ul. Pomorska 161 III piętro. lektor  prowadzący mgr |Anna Iwaniec

 

2. Zebranie  organizacyjne grupy międzywydziałowej z języka  niemieckiego ( grupa w  ramach lektoratu obowiązkowego )odbędzie  się w

   piątek  21.02.2014 r. o godz. 18.30  sala 102 na Wydziale  Zarządzania ul. Matejki 22. Lektor  prowadzący mgr Lidia Chiżyńska

 

3. Nowa grupa międzywydziałowa języka francuskiego( grupa w  ramach lektoratu obowiazkowego) na poziomie B1-B2
 
  zajęcia grupy międzywydziałowej języka francuskiego( poziom B2). będą odbywać się w środy w godzinach 17.30-20.30 w      budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki w sali nr 205.

 

 Terminy zajęć z jezyka  chińskiego w  semestrze  letnim roku akademickim 2013/2014

1. gr. poczatkowa  nr  1 wtorek 15.00-16.30 sala D309 ul. POW 3/5  Wydział  Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

2. gr. poczatkowa  nr  2 wtorek 16.45-18.20 sala D307 ul. POW 3/5  Wydział  Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

3. gr. średniozaawansowana w  poniedziałki 16.45-18.20 T-3 ul. Rewolucji 1905 r. 41 Wydział Ekonomiczno-Socjlogiczny                 

 

 

Konsultacje lektorów Studium Języków Obcych Uniwersytetu  Łódzkiego

od 9 do 27 czerwca 2014 r.

 

Zespół   Anglistów

 

Imię i nazwisko

lektora

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

Mgr Aleksandra Augustyniak

 

Urlop zdrowotny

 

Mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  8.00-9.00

Wydział Nauk Geograficznych ul. Kopcińskiego 31 s.103 F

Mgr Mariusz Bilski

 

Wtorek  14.00-15.00

Czwartek  15.45-16.45

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Magdalena Cander

 

Wtorek  18.00-19.00

Czwartek  9.00-10.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Marzena Conio

 

Poniedziałek  8.30-9.30

Piątek  16.00-17.00

Budynek  Filologii ul. Kościuszki 65 sala 403

Budynek Biologii ul. Banacha 14/16 sala C2

Mgr Katarzyna Duklas-Wiszniewska

Urlop zdrowotny

 

Mgr Dorota Dziuba

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  9.00-10.00

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ul. Banacha 1/3

sala 100 B

Mgr Ewa Frankowska-Zuther

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  16.00-17.00

Pałac Biedermana ul. Franciszkańska 1/3 sala 206

Budynek Archeologii ul. Uniwersytecka 3 sala 105

Mgr Marcin Gajdowicz

 

Poniedziałek  14.00-15.00

Czwartek  18.30-19.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Natalia Gawior

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  16.00-17.00

Zamiast 19.06.br. 18.06.br.  16.00-17.00

Budynek Filologii ul. Kościuszki 65 sala 403

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Dr Anna Gintowt-Dziwiłł

 

9.06.br.  9.00-10.00

11.06.br.  16.00-17.00

Poniedziałek  18.15-19.15

Środa  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Magdalena Gos

 

9.06.br.   18.00-19.00

11.06.br.  18.00-19.00

23.06.br. 17.00-18.00

25.06.br.  17.00-18.00

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny sala A-22

Budynek Ekonomii ul. Rewolucji 39 sala A-22

Mgr Anna Jurek

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  16.00-17.00

Budynek Ekonomii

ul. Rewolucji 37 sala E-324

Mgr Danuta Karkowska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  12.00-13.00

Wydział Zarządzania  ul. Matejki 22/26 sala 217

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Elżbieta Karwacka

Z-ca Dyrektora SJO

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.14

Mgr Agata Kasprzyk-Maryniak

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  11.00-12.00

Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Ewa Kołakowska

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  10.00-11.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Krystyna Krzemińska

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.14

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

 

Wtorek  12.00-13.00

Czwartek  17.00-18.00

Budynek Zarzadzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Dorota Lewoc

 

wtorek  9.00-10.00

czwartek  17.00-18.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maria Maciejewska

 

Wtorek  9.00-10.00

Piątek  12.30-13.30

Zamiast 10.06.br. wyjątkowo 11.06.br. 9-10

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego  31 sala F-204/203

Mgr Ewa Mianowska

 

Poniedziałek 18.00-19.00

Środa  9.30-10.30

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Michalak

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  12.00-13.00

Zamiast 19.06.br.    24.06.br. 15.00-16.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala  110

Mgr Jolanta Miśkiewicz

 

Środa  10.00-11.00

Piątek  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój  D-201

Mgr Ewa Mossakowska

 

Poniedziałek  11.00-12.00

Środa  16.15-17.15

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Magdalena Naze

 

Poniedziałek  17.00-18.00

Środa  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-206

Mgr Dagmara Ossowska-Czader

 

Poniedziałek  11.00-12.00

Środa  11.00-12.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Krzysztof Perliński

 

Poniedziałek 16.00-17.00

Środa  8.00-9.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Jacek Piotrowski

 

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek  17.00-18.00

Wydział  Ekonomiczno-Socjologiczny

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Marta Pskit

 

Urlop wychowawczy

 

Mgr Małgorzata Rudzińska

Poniedziałek  11.00-12.00

Środa  11.00-12.00

Instytut Filozofii ul. Kopcińskiego 16/18 sala 37

 

Mgr Ewa Samson-Nowacka

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  10.00-11.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Katarzyna Słodkowicz

 

Urlop zdrowotny

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Sylwia Sobczyk

 

Poniedziałek  14.30-15.30

Środa  14.30-15.30

Wydział Zarządzania ul. Matejki  22/26 sala 217

Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Jadwiga Stępniewska

 

Poniedziałek  12.00-13.00

Czwartek  17.00-18.00

Zamiast  19.06.br.  20.06.br.  17.00-18.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Maria Szczepanik

 

Wtorek  11.00-12.00

Czwartek  17.30-18.30

Zamiast 19.06.br.  20.06.br.  17.30-18.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 201

Mgr Małgorzata Trafalska-Radziewicz

Środa  12.00-13.00

Piątek  12.00-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Rafał Turło

 

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek  17.00-18.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

 

9.06.br.  8.50-9.50

14.06.br.  9.00-10.00

Od 16.06.br. poniedziałek  8.00-9.00

Środa  8.00-9.00

Wydział Chemii ul. Tamka 12 sala 014

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 44/46 sala 115

Wydział Chemii ul. Tamka 12 sala 014

Mgr Katarzyna Walińska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maciej Witkowski

 

Poniedziałek  17.00-18.00

Środa  10.30-11.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Pałac Biedermana ul. Franciszkańska 1/3 pokój 214

Mgr Iwona Wojtacka-Kacprzyk

 

Poniedziałek  13.00-14.00

Środa  13.00-14.00

Budynek Filologii ul. Kościuszki 65 sala 403

Instytut Historii ul. Kamińskiego 27a sala 34/14

 

 

Zespół Germanistów i Romanistów

 

 

Mgr Wojciech Bachliński
Dyrektor  Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Studium Języków Obcych UŁ ul.Pomorska 161/163 p.3.06

Mgr Lena Biedroń

 

Poniedziałek  18.45-19.45

Środa  9.30-10.30

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Lidia Chiżyńska

 

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek  8.00-9.00

Budynek Filologii ul. Kościuszki 65 sala 403

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maciej Duda

 

Wtorek  17.30-18.30

Czwartek  17.30-18.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala A-22

Mgr Joanna Gałecka-Duda

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  10.00-11.00

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31 sala 104F

Mgr Iwona Janasz

 

Poniedziałek  9.30-10.30

Środa  17.00-18.00

Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Joanna Koj

 

Poniedziałek  12.00-13.00

Środa  12.00-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Bogumiła Lis-Chojnacka

 

Poniedziałek  8.30-9.30

Czwartek  8.30-9.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Elżbieta Nowakowska-Rajsman

Kierownik Zespołu

Poniedziałek  9.00-10.00

Czwartek  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-201

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-201

Mgr Małgorzata Strzelecka

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  16.00-17.00

Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Anna Tranda

Wtorek  12.00-13.00

Czwartek  18.00-19.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój  D-201

Mgr Teresa Sanocka

 

Urlop bezpłatny

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Izabela Zając

 

Poniedziałek  16.30-17.30

Środa  16.30-17.30

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 44/46 sala 115

Mgr Elżbieta Kolańska

 

Poniedziałek  11.00-12.00

Środa  11.00-12.00

Wydział Prawa i Administracji ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.09

Mgr Monika Pietrzak

 

9.06.br.  10.45-11.45

13.06.br.  14.15-15.15

16.06.br.  14.00-15.00

18.06.br.  9.00-10.00

23.06.br.  14.00-15.00

25.06.br.  12.30-13.30

WSMiP ul. Składowa 41 s.215

         sala 11

         sala 11

        sala 216

        sala  11

       sala  11

Mgr Anna Krymarys

 

Wtorek  16.30-17.30

Czwartek  14.30-15.30

Budynek Filologii ul. Kościuszki 65 sala 403

Mgr Ilona Pawlak

 

Środa  17.30-18.30

Piątek  8.30-9.3

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Iwona Padyk

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Wydział  Filologii  ul. Kościuszki 65 sala K-3

Mgr Agnieszka Anyszewska

1i 9.06.br.  13.00-15.00

16.06.br.  13.00-14.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

 
 

 

Zespół Rusycystów i Łacinników

 

 

Mgr Anna Iwaniec

 

24.06.br.  17.00-18.00

26.06.br.  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój  D-201

Mgr Jolanta Wójtowicz-Szymańska

 

Wtorek  16.30-17.30

Czwartek  11.00-12.00

Instytut Historii ul. Kamińskiego 27a sala 34

Mgr Dariusz Gwis
Kierownik Zespołu

Wtorek  12.30-13.30

Czwartek  17.00-18.00

Zamiast 19.06.br. 10.06.br.  11.00-12.00

SJO ul. Pomorska 161 pokój.3.13

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Maria Nowakowska-Aftowicz

Wtorek  10.00-11.00

Środa  10.00-11.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Henryka Pawlak

 

Wtorek  11.00-12.00

Czwartek  11.00-12.00

Instytut Historii ul. Kamińskiego 27 sala 201

 

Dr Anna Maciejewska

 

Wtorek  9.00-10.00

Wyjątkowo  17.06.br.  9.00-11.00

Czwartek  17.00-18.00

Budynek Filologii ul. Lipowa 81 sala 407

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala  0.08

 

 

Pracownicy  „Umowa o dzieło”

 

 

Mgr Elżbieta Czuruk- Kowalska

 

11.06.br.  11.00-12.00

18.06.br.  11.00-12.00

25.06.br.  16.00-17.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Kamila Chorąziak

 

Poniedziałek  17.45-18.45

 

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-202

Mgr Magdalena Dworakowska

 

Środa  12.00-13.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.13

Mgr Tomasz Gapys

 

Poniedziałek  8.00-9.00

Czwartek  8.00-9.00

Plac Hallera 1 sala 313/314

Mgr Paulina Jankowska

 

7.06.br.  12.00-13.00

16.06.br.  11.00-12.00

23.06.br.  11.00-12.00

Budynek Dziennikarstwa ul. Gdańska 107

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 103

Mgr Magdalena Jarniewicz

 

9.06.br.  12.00-13.00

16 i 23.06.br.  16.00-17.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 302

Mgr Anna Jesionowska

11.06.br  11.00-12.00

18.06.br.  14.00-15.00

24.06.br.  11.00-12.00

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 214

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala 203

Mgr Emilia Jurkiewicz-Majek

 

14.06.br.  11.00-12.00

22.06.br  18.00-19.00

29.06.br.  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Kaźmierczak

 

9.06.br.  9.00-10.00

16.06.br.  9.30-10.30

23.06.br.  10.00-11.00

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 204

Mgr Natalia Kiełbasińska

 

Poniedziałek  13.00-14.00

Budynek Ekonomii ul. Rewolucji 41 sala T-301

 

Mgr Aleksandra Laudańska

 

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 8/10 sala 110

Mgr Elżbieta Lubińska

 

11.06.br.  16.00-17.00

16.06.br.  16.00-17.00

23.06.br.  16.00-17.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 103

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31 sala 118N

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 103

Mgr Małgorzata Ossowska

 

Wtorek  17.00-18.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

 

Mgr Wanda Pawłowska

 

Wtorek  10.15-11.15

Budynek Kulturoznawstwa ul. Franciszkańska 1/3 s.213

Mgr Karolina Pel

 

 

Budynek Pedagogiki  ul. Pomorska 44/46 sala 203

Mgr Elżbieta Pietrzak

 

Wtorek  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Małgorzata Pietrzak

 

12.06.br.  12.00-13.00

17.06.br.  10.00-11.00

23.06.br.  10.00-11.00

Budynek WSMiP ul. Składowa 43 s. A-1

Mgr Anna Rykała

 

Poniedziałek  10.30-11.30

Budynek Ekonomii ul. Rewolucji 37 sala E13

Mgr Joanna Stasiak

 

Piątek  12.30-13.30

Budynek Zarzadzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Olga Tkaczewska

 

10,17 i 25.06.br.  16.30-17.30

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31 sala 127N